Liefdevol.

Door de kleinschaligheid van Gastopvang Kennemergaarde is de betrokkenheid tot elkaar groot. Openheid en warmte zorgen voor hechting. Hechting is een onmisbaar instrument om je veilig te voelen en met meer durf maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Er ontstaan vriendschappen onderling. Een vriendschap die op zo´n jonge leeftijd ontstaat, is een groot geschenk voor een kind.

Ik heb een positieve levenshouding die ik graag deel en overdraag op de kinderen. Ik ga op een liefdevolle manier met hen om en stimuleer de kinderen ook om liefdevol naar elkaar te zijn. Iedereen voelt zich gewaardeerd en welkom.


Kinderen van Kennemergaarde gaan niet verloren in de massa

Gastopvang Kennemergaarde heeft een persoonlijk Foto Jaar Album die alleen toegankelijk is voor ouders.

Elk kind heeft een persoonlijk dagboekje. Hierin schrijven zowel de ouders als ik de belevenissen van het kind in begeleid door foto´s. De ouders en ik gebruiken dit persoonlijke dagboekje in onze dagelijkse gesprekken met het kind. Zo krijgt het kind een volledig inzicht in zijn dagelijks leven. Daarnaast is het dagboekje een persoonlijke herinnering aan zijn tijd in Kennemergaarde.

We hebben elk jaar een feestelijke dag. Ouders en kinderen, ook van eerdere jaren, vieren dan feest met elkaar. Met veel kinderen (en ouders) van vroeger heb ik nog contact. Zo ontvang ik van de kinderen whatsapp´s met filmpjes van hun voorleeskunsten of afzwemmen e.d. 
Pagina's