Gediplomeerd, gecertificeerd en gecontroleerd.


Gediplomeerd/gecertificeerd:

o   Curriculum Vitae Corine Luijt

Download het CV bestand.

o   Landelijk Register Kinderopvang 210691013 Landelijk register

o   Certificaat Goed Gastouderschap, certificaatnummer:  3ZVT-66Y3-NRVK-1399

o   Diploma Eerste Hulp aan Kinderen, Diplomanummer 99323568 (elk jaar herhaling)

o   Kamer van Koophandel, nummer: 34211569 kvk website.

o   Certificaat Basisvaardigheden Methodisch opleiden in de Beroepspraktijkvorming


Gecontroleerd:

o   GGD-Kennemerland, Sector Preventie, Advies en Crisis (datum: 2 januari 2012)

o   Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle betrokkenen. Ikzelf, mijn gezinsleden en de stagiaires boven de 18 hebben een VOG.

                   Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

o   Risico Inventarisatie


Werkplannen en protocollen:

o   Pedagogisch Werkplan.

o   Risico-aanpak/Ontruimingsplan / Calamiteitenplan / Brandveiligheidsplan.

o   HygiŽne werkplan.

o   Wennen, wat is wennen.

o   Welbevinden, herken de 7 kenmerken van welbevinden.

o   Regels/afspraken en Stagiaires.Samenwerkend.

Meer ogen principe biedt veiligheid voor de kinderen. Niet alleen doordat er toezicht is maar samenwerking zorgt ervoor dat ik mezelf blijf spiegelen. Hierdoor versterk ik mijn kennis en mijn kwaliteit.

 

Bureau Midas:

Ik ben landelijk geregistreerd en gecertificeerd Gastouder. Ik werk al 12 jaar samen met Bureau Midas in Heemstede, Elly Wijtvliet en Frans Bremer en hun team. Ik heb voor hen gekozen vanwege hun ervaring. Zij zijn al vanaf 1999 werkzaam in de kinderopvang. Zij zijn pedagogen. Ze hebben veel ervaring in de omgang met ouders en kinderen dankzij hun Bureau en doordat ze daarvoor in de pleegzorg hebben gewerkt. Ik vind het fijn dat ik hun kennis en ervaring kan gebruiken om mezelf te versterken en te spiegelen. Bureau Midas controleert of ik voldoe aan de gestelde regels. De GGD doet de eindcontrole. Bureau Midas int (via een automatische incasso) maandelijks de ouderbijdrage, waarvan een klein gedeelte dus hun kosten dekt. De belastingdienst controleert bij hen de gegevens van de ouders. Wettelijk is dit verplicht gesteld.

Opleidingsplaats voor Zorg en Welzijn:

Daarnaast begeleid ik meisjes die de opleiding Zorg en Welzijn (niveau 1 en  2) doen. Ik werk samen met het Rea college in Beverwijk (Heliomare). Lijn 5, Amstelduin, in Driehuis en het Nova in Haarlem. Door de samenwerking met de stagiaires en de stagebegeleiders blijf ik bezig met kwaliteit, mezelf spiegelen en verbeteren. Stagiaires mogen niet alleen zijn bij de kinderen.


Pagina's